TAC’da Rehberlik

TAC Koleji Rehberlik Birimi öncelikli olarak, öğrencinin sosyal ve akademik performansının etkileyebilecek her türlü gelişimsel, psikolojik ve bilişsel süreçlerinin her türlü takibini yapar, her öğrencinin yaş gelişimine uygun önleyici ve destekleyici programlar üretir, bu programların öğretmen ve siz kıymetli velilerimizin iş birliği ile öğrenciye kazanımını sağlar.

Amacımız, duygularını tanıyan ve ifade edebilen, güçlü yönlerini bilen ve bunları günlük hayatın akışında kullanabilen, kendini ve içinde bulunduğu durumu doğru algılayabilen, çözüm odaklı, yaratıcılığı yüksek ve en önemlisi kendine ve çevresindekiler karşı şefkat besleyen çocuklar yetiştirmektir.

Çocuklarımızda bu iyi oluşu sağlayabilmek adına; Rehberlik Birimi, sorumluluğundaki tüm öğrencileri tanır. Belli aralıklarla görüşmelerini sağlar, yaş gruba uygun olarak belirli ölçekler uygular ve öğrencinin ihtiyaçları ile alakalı aileye düzenli bilgi akışını sağlar.

VELİYE YÖNELİK ÇALIŞMALAR

 

✓ Bireysel Veli Görüşmeleri

✓ Veli Seminerleri

✓ Ebeveyn – Çocuk Etkinlikleri

✓ Rehberlik Bülteni

 

ÖĞRENCİYE YÖNELİK ÇALIŞMALAR

 

1. BİREYSEL GELİŞİM

✓ DEĞERLENDİRME FORMU : Bu çalışmada hedef; öğrencinin sosyal, duygusal ve bilişsel gelişiminin, yaş gelişimine göre değerlendirilmesidir.

✓ İNSAN ÇİZ, AİLE ÇİZ VE AĞAÇ ÇİZ TESTLERİ : Bu çalışmada hedef; öğrencinin kendini ve çevresinde gelişen olayları algılayışı ve yorumlayışının değerlendirilmesidir.

✓ GESELL TESTİ : Bu çalışmada hedef; öğrencinin görsel algı gelişiminin değerlendirilmesidir.

✓ PEABODY TESTİ : Bu çalışmada hedef; öğrencinin alıcı dil yaşının değerlendirilmesidir.

✓ BIER CÜMLE TAMAMLAMA TESTİ : Bu çalışmada hedef; öğrencinin duygusal dünyasını daha yakından tanımaktır.

✓ BENDER GESTALT TESTİ : Bu çalışmada hedef; öğrencinin devinimsel motor algılamasını değerlendirmektir.

✓ FRANKFURTER DİKKAT TESTİ : Bu çalışmada hedef; öğrencinin dikkat ölçümünü değerlendirmektir.

✓ METROPOLİTAN OKUL OLGUNLUĞU TESTİ : Bu çalışmada hedef; öğrencinin okula hazır olma durumunu değerlendirir.

 

2. SINIF GÖZLEMLERİ

Öğrenciyi tanımada sınıf içi gözlem önem taşımaktadır.

Bu bağlamda öğrencinin;

✓ Arkadaşları ile ilişkisi

✓ Öğretmeni ile ilişkisi

✓ Derse ilgi ve katılımı

✓ Sınıf kurallarına ve yönergelere uyumu incelenmektedir.

 

3. REHBERLİK SAATLERİ

Sınıf rehberlik çalışmalarında yaş dönemine ait destek olunması gereken başlıklar belirlenerek önleyici ve destekleyici içerikler hazırlanır. Ayda bir olacak şekilde sınıf sınıf okul psikoloğu liderliğinde işlenir.

 

4. BİREYSEL/GRUP DESTEK GÖRÜŞMELERİ

Okul psikoloğu sene başında tüm sorumlu olduğu öğrenciler ile tanıma görüşmeleri yapar. İlerleyen zaman içerisinde de ihtiyaca yönelik bireysel ve grup görüşmeleri ile de öğrencileri destekler.

 

KONFİÇYÜS’ÜN DEDİĞİ GİBİ;

“UZUN BİR YOLCULUK TEK BİR ADIMLA BAŞLAR.”

Koşulsuz kabul ve saygı ile birlikte empatiye dayalı, herkesin kendisinden bir parça bulacağı, ruha iyi gelecek bir dönem geçirmemiz dileği ile…

Uzm. Psk. Gizem GÜMÜŞ