ROBOTİK KODLAMA NEDİR?

ROBOTİK KODLAMA NEDİR?

Kodlama, en basit haliyle bilgisayarın anlayacağı dilden konuşmaktır. Aklımıza hemen kara ekranda komut dizeleriyle kodlar yazmak gelmesin. Bahçeşehir TAC Koleji olarak biz çocuklarımızla bilgisayarca konuşmayı en kolay, en pratik yöntemlerle yapıyoruz. Bunu bir yapbozu tamamlamak gibi düşünebilirsiniz. Çeşitli kod birimleri vardır ve bu kodları mantıklı bir şekilde bir araya getirirsiniz.

Geçtiğimiz senelerde kodlama eğitimi çok önemsenen ve merak uyandıran bir konu olmaya başlamıştır. Türkiye’de de kodlama eğitimi son yıllarda çok konuşulan bir konu olmuştur. Eğitimde bir gelişme olarak robotik kodlama mantıksal akıl yürütmenin bir parçası olarak kabul edilmekte ve günümüzde “21. yüzyıl becerileri” olarak isimlendirilen becerilerden biri olarak görülmektedir. Sayıları artmakta olan birçok ülke öğrencilerinin bilgisayar programlama ve kodlama becerilerini geliştirmek için eğitim müfredatlarında kodlama eğitimine başvurmaktadırlar. Bahçeşehir TAC Koleji’nde, robotik kodlama derslerinde, paylaşmaya ve birlikte geliştirmeye imkan sunan, sosyal kodlama ortamlarının kullanılmasını hedeflemekteyiz. Zira, dijital becerilerin geliştirilmesi süreci, dünyadaki dijital dönüşümün vatandaşların refah düzeyinin yükseltilmesinin ön şartı olarak görülmektedir.

Robot kelimesi aklımıza hep filmlerde gördüğümüz insan figürüne sahip olan cihazları getirir ancak robot terimi aslında çok ama çok daha geniş bir kavramdır. Robotik kodlamanın temel amacı, mekanik cihazlara zekâ kazandırmaktır. Okulumuzda çocuklar erken yaşta kodlama ve temel düzeyde robotik kodlama alanında bilgi sahibi olmaktadırlar. Analitik ve eleştirel düşünme gibi 21. Yüzyıl becerilerini kazandıran robotik kodlama günümüzde en popüler eğitim trendi haline gelmiştir. Bizler de okulumuzda geleceğimizin parlak zekalarına bu trendi kazandırarak eğitimde daima başarılı olmalarını amaçlamaktayız ve en rahat imkanları sunmaktayız.