Anadil Düzeyinde İngilizce

Öğrencilerini dönüşüm liselerinden anadili gibi İngilizce öğretmeden ve bu yabancı dil eğitimini uluslararası düzeyde belgelemeden mezun etmeme temel prensibine sahiptir. Öğrencilerimiz; temel liselerimizi bitirdiklerinde aldıkları İngilizce Yeterlilik Belgesi ile uluslararası birçok üniversiteye İngilizce yeterlilik sınavına girmeden başvuru hakkına sahiptir. Ayrıca C1 yeterlilik belgemiz bütün Avrupa Birliği üyelerinde geçerli İngilizce yeterlilik belgesidir.